Skaitmeninė mokymo priemonė matematikai

Nuosekliai – nuo pavyzdžio prie formulės – parodoma, kaip dauginti, dalyti laipsnius su sveikaisiais rodikliais. Suprantamai paaiškinama, kaip atsiranda ir ką reiškia neigiami rodikliai. Įspėjama apie nulinio rodiklio specifiką. Akcentuojami „veiksmų panariui“ sandaugai ir sumai skirtumai. Pateiktas galvosūkio tipo uždavinys su sveikuoju laipsnio rodikliu. Rinkinio pabaigoje pateikiamos trijų sudėtingumo lygių pasirenkamo atsakymo užduotys ir trumpo atsakymo užduotys.
Išsamiai paaiškintas šaknies apibrėžimas ir klaidos, kurias daro jo nesupratę moksleiviai. Išaiškinta, kuo skiriasi šaknys iš realiųjų skaičių ir šaknys iš kompleksinių skaičių, kurie neturi menamosios dalies. Pateikiamas žaidimas, padedantis išmokti traukti šaknis mintinai. Mokoma suvienodinti šaknų rodiklius. Pateikiamas sudėtingesnių veiksmų su šaknimis pavyzdys. Rinkinio pabaigoje pateikiamos trijų sudėtingumo lygių pasirenkamo atsakymo užduotys ir trumpo atsakymo užduotys.
Nuo pavyzdžio – prie formulės: parodoma, ką reiškia trupmeninis laipsnio rodiklis, laipsniai su trupmeniniais laipsnio rodikliais keičiami šaknimis ir atvirkščiai. Pateikiami du stojamųjų egzaminų į universitetus uždavinių pavyzdžiai. Parodoma, kaip kvadratų skirtumo formulę taikyti tada, kai nariai yra su realiaisiais rodikliais. Primenamos laipsnių su realiaisiais rodikliais daugybos, dalybos ir kėlimo laipsniu formulės. Smalsiausiems įrodoma, kad iracionalųjį skaičių pakėlę iracionaliuoju laipsniu galime gauti racionalųjį skaičių. Rinkinio pabaigoje pateikiamos trijų sudėtingumo lygių pasirenkamo atsakymo užduotys ir trumpo atsakymo užduotys.
Paaiškinama logaritmo kilmė ir prasmė. Pagrindžiami apribojimai, taikomi logaritmo pagrindui ir argumentui. Įrodomos pagrindinės logaritmų formulės. Primenama apie dešimtainius ir natūraliuosius logaritmus. Taikant logaritmų formules ir taisykles, išspręsti du uždaviniai. Pateikiamas žaidimas, leidžiantis mokytis logaritmus pramogaujant. Rinkinio pabaigoje pateikiamos trijų sudėtingumo lygių pasirenkamo atsakymo užduotys ir trumpo atsakymo užduotys.
EU
ŠMM
UPC
Spora
Terra IT