Skaitmeninė mokymo priemonė matematikai

Šiame įrankyje įvedus skaitinius duomenis parodomos visos šioje temoje nagrinėjamos jų skaitinės charakteristikos. Tai leidžia naudotojui susikurti savo uždavinius ir praktiškai įvertinti kaip kinta skaitinės charakteristikos keičiant duomenų reikšmes.
Šiame įrankyje pateikiamos standartinės, bendrojo lavinimo mokyklos matematikos kurse nagrinėjamos funkcijos. Naudotojas turi galimybę keisti funkcijų parametrus ir stebėti funkcijos grafiko kitimą. Vaizdžiai parodoma nagrinėjamų funkcijų: apibrėžimo ir reikšmių sritys, reikšmių didėjimo ir mažėjimo intervalai.
Šiame įrankyje pateikiamos formulės, naudojamos valstybinio matematikos egzamino metu. Naudotojas turi galimybę įvesti žinomų į formulę įeinančių dydžių reikšmes, tada parodoma nežinomo dydžio reikšmė. Tai leidžia sprendžiant kai kuriuos uždavinius, pateiktus šioje SMP, apsieiti be popieriaus ar skaičiuotuvo.
EU
ŠMM
UPC
Spora
Terra IT